De 7 stappen naar financiële gezondheid

1  Administratie ordenen
2  Kasboek bijhouden
3  Budget bepalen
4  Schulden
5  Sparen
6  Besparen
7  Veranker je nieuwe gedrag

1  Administratie ordenen

Heb ik overzicht in mijn administratie?

Administratie is het beheer van financiële of andere gegevens. Het gaat dus over het bewaren van de belangrijke documenten die betrekking hebben op jouw zelf, je woning en eventueel je gezinsleden. Denk hierbij aan bankafschriften, loonstroken, overeenkomsten, contracten, diploma’s en garantiebewijzen.

Kun jij deze documenten makkelijk weervinden? Hoe bewaar jij je administratie? Offline of online? Tegenwoordig gaat veel berichtenverkeer digitaal en/of heb je een inlog/administratie bij de dienstverlener. Denk aan je energieleverancier die de jaarafrekening niet meer verstuurt maar via zijn online platform aanreikt. Sla je dit bestand wel op in je eigen (digitale) administratie? Maak jij je post regelmatig open en lees je alle mailtjes aandachtig?

Tegenwoordig zal het een mix zijn van online en offline administratie. Zorg voor een duidelijke structuur waarbij je de documenten chronologisch (in volgorde van tijd) opbergt. Belangrijk is dat je dezelfde structuur online toepast als offline, zie basisstructuur voor administratie mappen. Je zult zien dat steeds meer documenten gaan verschuiven van ‘ouderwets’ per post naar online mail of pdf.

Belangrijk is dat je alle documenten op je eigen digitale omgeving download en opslaat. Denk hierbij ook aan de kwetsbaarheid van je computer. Een digitale cloud of back up kan dit voorkomen! Zorg voor een ritme waarbij je elke week tijd neemt voor het verwerken van je administratie. De eerste keer zal het veel tijd kosten om alles te ordenen, maar daarna is het een kleine investering van tijd om alles bij te houden. Wanneer je documenten nodig hebt voor bijvoorbeeld de belastingaangifte dan heb je overzicht en alles bij de hand!

Tip: markeer de belangrijke mailtjes in je postvak VIP. Zo heb je een schifting tussen de ‘reclame’ mailtjes en je belangrijke mail waarbij je moet sorteren of belangrijke documenten moet archiveren.

Maak voor je partner een overzicht van wachtwoorden en inloggegevens in een notitieboekje. Geef daarnaast je partner ook toegang tot de digitale cloud of je computer waar je de administratie bewaart. Dit voorkomt een hoop ellende wanneer je partner onverwacht het stokje moet overnemen. Ook kunnen jullie ervoor kiezen beide de administratie geregeld bij te werken.

2  Kasboek bijhouden

Waar geef ik mijn geld aan uit?

De volgende stap is inzicht in je inkomsten en uitgaven. Begin met een overzicht van je maandelijkse inkomsten en uitgaven.
Gebruik het excel bladinkomsten en uitgaven. Dit is een basis sheet, welke je naar je eigen inzicht kan aanpassen. Door als eerste het jaaroverzicht in te vullen krijg je een goed inzicht in alle verschillende kosten met verschillende ontvangst- en betaalmomenten. Deze kun je dan vertalen naar je maandbegroting. Bekijk je bankafschriften en contant koopgedrag nauwkeurig om een zo juist mogelijk beeld te schetsen. Hoe kom je uit onderaan de streep? Is dit wat je verwachtte of valt het tegen?

3  Budget bepalen

Waar wil ik mijn geld aan uit geven?

Nu komen wij bij de volgende stap. Waar wil je je geld aan uit geven? 

Wanneer je het lastig vind om bepaalde posten bij te stellen: adviseer ik je om bij Nibud een persoonlijk budgetadvies in te vullen. Deze gegevens kun je invullen aan de hand van het gemaakte overzicht bij stap 2. Na afloop worden jouw inkomsten en uitgaven vergeleken met een vergelijkbare gemiddelde situatie en een basis situatie. Aan de hand van deze uitkomsten kun je bepalen welke posten je bij gaat stellen. Daarnaast geeft het Nibud per post handige tips weer. 

Wees realistisch en zorg dat de gestelde doelen bij de situatie passen.

Vervolgens is het belangrijk wekelijks je inkomsten en uitgaven bij te houden. Houd hierbij de vooraf gestelde budgeten in de gaten! Bij overschrijding zal je moeten compenseren in een andere post. Natuurlijk moet het streven zijn niet over de gestelde grenzen heen te gaan. Wanneer nodig kun je ook kiezen voor contante geld potjes. Hierbij is het nog duidelijker wanneer het gestelde doel bijna op is en voorkom je een overschrijding van het budget.

4  Schulden

Oplossen en voorkomen?

Het kan zijn dat je al schulden hebt. Aan de hand van de genomen stappen van 1 tot en met 3 kun je de afloscapaciteit bepalen. In stap 3 kun je bepalen welke aflostermijnen en hoe hoog het bedrag kan zijn. Let op weer hierbij ook realistisch! Beter iets te voorzichtig en aan het einde van de maand een extra aflossing overmaken dan een te hoog voorstel, welke je uiteindelijk niet kunt waarmaken.

Tip: blijf altijd in gesprek met de schuldeiser vanaf het eerste moment dan een schuld ontstaat. Deze partij kan vaak meedenken en is er bij gebaat om samen tot een oplossing te komen.

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen!
Op de site van het Nibud staat een handige tool waarbij je de benodigde buffer voor onvoorziene omstandigheden kunt berekenen. Kort door de bocht wordt de vuistregel: 10% van het netto inkomen maandelijks als reservering weg te zetten voor de buffer voor onvoorziene omstandigheden. Met een buffer voorkom je dat je door een plotselinge verandering in de schulden terecht komt.

5  Sparen

Voor korte termijn en lange termijn doelen.

Bepaal je spaardoelen. Dit kan bijvoorbeeld een aanschaf van een nieuwe auto, een tweede huis of een wereldrondreis zijn. Denk ook aan de studiekosten voor de kinderen of vervroegd met pensioen gaan. Afhankelijk van je doel en de tijdslijn kun je met kleine stapjes geld reserveren en hier naartoe werken.

Wanneer je een doel hebt op de lange termijn kan het zinvol zijn om je te laten informeren in het beleggen van geld. Let hierbij wel op de bij behorende risico’s, maar laat je er ook niet door afschrikken als je tijdslijn minimaal 20 jaar verder is. De spaarrente is momenteel erg laag en een goede mix van aandelen en obligaties met daarbij een mix van offensief en defensief gedrag op de tijdlijn geeft een hoger rendement dan de spaarrekening.

6  Besparen

Doe meer met je geld!

In stap 3 heb je jezelf nieuwe budgeten gesteld. Een hulpmiddel bij het behalen van deze budgeten is om creatief te worden in het meer met je geld te doen. Hierbij kun je jezelf verdiepen in de ontelbare bespaartips en creatieve oplossingen om meer met je geld te doen. In plaats van jezelf alleen dingen te ontzeggen kan dit creatieve denken je enthousiast maken en gemotiveerd om je budgetdoel te halen.

7  Veranker je nieuwe gedrag

Stuur bij wanneer nodig.

Bij elke gedragsverandering is er een cyclus van voorbeschouwing, overwegen, besluitvorming, actie, nieuw gedrag en terugval. Tip hou rekening met de terugval en bedenk van te voren hoe je om gaat met deze terugval. Bekijk de situatie, leer ervan en begin weer vooraan de cyclus en ga door. Dit hoort bij het leerproces.