Werkgever – 1-op-1 budgetcoaching

pexels-andrea-piacquadio-3772618_1120x500

WAT 

Volgens onderzoek van het Nibud heeft 62%  van de bedrijven te maken met werknemers met geldproblemen. Hoe herken je dit als werkgever op de werkvloer? Dat is niet altijd even zichtbaar. Wanneer er een loonbeslag is of de werknemer heeft iets laten vallen bij een verzoek om voorschot dan kan het duidelijk zijn. Maar vaak is dit niet duidelijk, maar wel merkbaar in stress gerelateerde symptomen bij de werknemer. 

In het onderzoek van NIBUD zijn deze verschillende symptomen vertaalt in een kostenpost van EUR 13.000! Dit bestaat uit een verminderde effectiviteit van 20%, de administratieve verwerking van het loonbeslag en een gemiddelde van 7 ziektedagen. Denk ook aan de sociale betrokkenheid van de werknemer die onder druk van de stress en minder te besteden geld effect heeft op het functioneren binnen de organisatie.

Ben jij een betrokken werkgever die de algehele welzijn van zijn medewerkers belangrijk vindt? En weet je welke werknemers last hebben van financiële stress? Help dan en biedt een 1-op-1 budgetcoachingtraject met mij aan. De medewerker zal weer grip op de situatie krijgen, beter in zijn vel komen te zitten en dan gaat ook zijn productiviteit weer omhoog, dalen de kosten en dalen de ziektedagen. 

Weet je niet welke medewerkers last hebben van financiële stress? Kijk dan bij mijn optie preventief financiële zelfredzaamheid medewerkers vergroten. Dan bereik je ook de medewerkers die niet zichtbaar zijn!

HOE

De financiële zelfredzaamheid vergroten voor overzicht en financiële rust.

In een intake gesprek wordt de situatie besproken en bekeken waar de hulp nodig is. Vaak beginnen we met het ordenen van de administratie. Daarna stellen we samen een kasboek op met maandelijkse inkomsten en uitgaven. De schuldenpositie wordt in kaart gebracht. Vanuit dit maandelijks overzicht maken we samen een plan. Dit plan bevat de keuzes en doelen van de werknemer zelf. Aan de hand van tips en coaching worden verschillende mogelijkheden doorgenomen. Bij schulden is er ondersteuning in het maken van realistische aflossingsvoorstellen. Met het maandelijks overzicht gaan we dan kijken hoe het gaat. We maken stappen vooruit en bij terugval help ik de werknemer weer op de juiste weg van de gemaakte doelen. 

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de nazorg. Zodat de werknemer zelfvertrouwen blijft houden om zijn financiële zaken zelf aan te pakken en overzicht houdt.