Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT 

IH Financiële Coaching respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor volledige transparantie heeft IH Financiële Coaching daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen zelf, met het doel de rechten van de opdrachtgevers zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

De aan u beschikbaar gestelde privacy statement is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is IH Financiële Coaching: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer 80739407, die in deze privacy statement verder wordt aangeduid als IH Financiële Coaching.

Artikel 2. De verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld door IH Financiële Coaching. Onder persoonsgegevens worden verstaan:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • namen gezinsleden en eventueel kinderen;
 • financiële situatie en gegevens omtrent de situatie van de gecoachte.

De inrichting van de werkprocessen om de persoonsgegevens te beschermen hebben de volgende basisprocedures.

 • de diensten en systemen zijn standaard privacy vriendelijk ontworpen.
 • de bepalingen van bewaartermijn, criteria en toestemming zijn verwerkt in het overzicht bij artikel 8 bewaartermijn gegevens.
 • volgens de vastgelegde bewaartermijnen worden de datagegevens regelmatig getoetst en opgeschoond volgens het gegevensbeschermingsbeleid.
 • de digitale omgeving wordt beveiligd met een twee staps verificatie.

Artikel 3. Doel van de verwerking

We verzamelen uw gegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de dienstverlening naar u toe. Bij het eerste contact worden gegevens in de intake na uw toestemming opgenomen. Dit betreft NAW gegevens, informatie ten behoeve van het voorbereiden van een plan van aanpak en eventuele andere relevante informatie. Deze worden gebruikt voor het uitbrengen van een passende offerte.

Bij aangaan van een opdracht wordt een persoonsdossier aangelegd. Wij voeren continu in de samenwerking overleg over welke gegevens waarom gedeeld worden. De gecoachte kan elke moment kiezen of de gegevens, correspondentie gedeeld moet worden met IH Financiële Coaching. Na het uitvoeren van een analyse of opdracht kunnen de benodigde documenten weer aan de opdrachtgever worden geretourneerd. In overleg wordt na twee jaar na het afsluiten van de opdracht de gegevens van de analyse vernietigd. De termijn van twee jaar wordt aangehouden in verband met de nazorg en de mogelijk daaruit opvolgende opdrachten in de toekomst. Na de termijn van twee jaar zijn de gegevens voor eventuele opvolging niet relevant meer en daarom niet meer van waarde. Mocht de opdrachtgever dit anders willen dan kan dat in overleg worden aangepast.

Artikel 4. Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. De gegevens welke hierin worden verwerkt zijn:

 • naam, voornamen
 • geboortedatum
 • gezinssamenstelling
 • burgerlijke staat
 • adres, postcode
 • woonplaats
 • informatie die nodig is om te komen tot een overzicht voor een budgetplan
 • informatie die nodig is over de schuldenlast en schuldeisers

Artikel 5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13, lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Met andere worden de opdrachtgever heeft recht om zijn persoonlijk dossier in te zien, recht om informatie te laten wijzigen, recht om vergeten te worden, recht om gegevens over te dragen en heeft recht op informatie hieromtrent.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens welke staan weergegeven op onze internetsite www.ilonahiddes.nl van IH Financiële Coaching. Bij verzoek op uitoefening van rechten zoals recht op inzage, recht op zelf overdragen gegevens verbetering van gegevens verleent IH Financiële Coaching medewerking. Bij verzoek tot wissen van de gegevens is deze medewerking beperkt tot de andere wettelijke verplichtingen zoals kopieën van facturen die gedurende zeven jaar bewaard moeten worden.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig tot maximaal 3 maanden worden verlengd.

Artikel 6. Gebruik van cookies en google analytics

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

GEBRUIK GOOGLE ANALYTICS

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Artikel 7. Commerciële aanbiedingen

Er wordt geen nieuwsbrief ingezet als commercieel doel. Hierdoor wordt er ook geen toestemming gevraagd voor het gebruik van gegevens voor dit doeleinde. Het emailadres wordt enkel gebruikt voor normale communicatie doeleinden.

Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden voor commercieel gebruik.

Artikel 8. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Op grond van artikel 13, lid 2 sub a AVG wordt in dit schema weergegeven welke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, met daarbij de termijn van opslag.

Artikel 9. Toepasselijk recht

De bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en voor meer algemene informatie kunt u terecht bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand enzovoorts) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.