Financiële Check werknemers

WAT

Volgens onderzoek van het Nibud heeft 62%  van de bedrijven te maken met werknemers met geldproblemen. Hoe herken je dit als werkgever op de werkvloer? Dat is niet altijd even zichtbaar. Wanneer er een loonbeslag is of de werknemer heeft iets laten vallen bij een verzoek om voorschot dan kan het duidelijk zijn. Maar vaak is dit niet duidelijk, maar wel merkbaar in stress gerelateerde symptomen bij de werknemer.

De financiële rust creëren door inzicht in het huishoudboekje en zicht op de toekomst

HOE

De werknemer krijgt intern via de werkgever zicht op de gegevens van de Financieel Coach, naam, mail, telefoonnummer en website. De werknemer kan zichzelf melden bij de Financieel Coach.

In een telefonisch intake gesprek wordt de situatie besproken en de Financiële Check voorbereiding besproken. De medewerker weet welke gegevens, papieren, DigiD en apps hij binnen handbereik moet hebben tijdens het gesprek.Samen vullen we het inkomsten en uitgaven overzicht in. Vanuit dit maandelijks overzicht maken we samen een budgetplan. Dit budgetplan bevat de keuzes en doelen van de werknemer zelf voor de komende drie maanden. Aan de hand van tips en coaching worden verschillende mogelijkheden doorgenomen. Bij beginnende schulden is er ondersteuning in het maken van realistische aflossingsvoorstellen. Met dit budgetplan kan de werknemer zelfstandig verder met de gemaakte doelen.

Blijkt dat de Financiële Check niet voldoende is en de werknemer meer hulp en ondersteuning nodig heeft om financiële problemen te voorkomen dan kan met toestemming van de werknemer bij de werkgever een 1-op-1 traject voorgesteld worden.


Neem contact op