ZZP’er en de administratie

Uit een onderzoek van ZZP barometer in samenwerking met MoneyMonk onder bijna vijfhonderd zelfstandigen naar hoe zij hun administratie bijhouden. Blijkt dat merendeel (70%) van de zzp’ers een softwareprogramma gebruikt voor de boekhouding. Een jaar geleden was dit nog maar 50%. Van de overige 30% die geen boekhoudprogramma gebruiken zegt 65% voldoende te hebben aan een excel-sheet. Een kwart laat alles regelen door een boekhouder.

Veel gebruikte boekhoudsoftware door zzp’ers is: e-boekhouden, Snelstart, MoneyMonk, Acumulus en Moneybird.

Voor de zzp’er die niet bekend is met de verschillende boekhoudtermen is er ook een boekhoudprogramma op de markt, waarin deze termen zijn weggefilterd. Het programma is ingericht op gebruik door een leek. BUNNI is zo een toegankelijk boekhoudprogramma voor de zzp’ers die zich niet willen verdiepen in termen als beginbalans, winst- en verliesrekening of cash flow.

Wanneer je niet bereid bent te investeren in een boekhoudprogramma, maar toch grip wilt houden op de geldstromen. Dan is er de methode Profit First, dit is een cashflowmanagementsysteem. Klinkt weer een boekhoudterm je om de oren, maar het is echt een simpele basis! De basis is een verdeling over zes bankrekeningen, zodat je weet waar je aan toe bent. Je hebt 1 ontvangstrekening waar alles binnen komt. Als eerste stap boek je de BTW, mits je BTW plichtig bent als ondernemer, naar de daarvoor bestemde bankrekening. Het bedrag wat hierna overblijft verdeel je over de verschillende bankrekeningen met de bestemming salaris, kosten, belasting en winst. Dit is een systeem waarin je je kunt scholen of hulp kunt krijgen van een daarvoor opgeleiden Profit First-professional. Op basis van jouw onderneming en geldstromen worden de diverse percentages voor de bankrekeningen berekenend. Zo weet je welke kosten je nog moet betalen en hoeveel winst je werkelijk hebt gemaakt.

Als ondernemer kun je hierdoor weloverwogen investeren en kom je niet ineens voor verassingen te staan wanneer je de belastingaanslag moet betalen.