ZZP’er in de schulden, en nu?

Als ZZP’er werk je ongetwijfeld erg hard en draag je alle ondernemers risico’s. In de huidige corona crisis worden de regels voor werkgevers herschreven, de werkgever kan steun aanvragen voor de loondoorbetaling om werknemers te behouden. Maar de ZZP’er staat met lege handen en verliest inkomen. Een aangelegde buffer kon nooit deze lengte van crisis overzien en op een gegeven moment is de bodem inzicht.

Wat doe je dan? Nu is per 1 januari 2021 de wet schuldhulpverlening aangepast voor ondernemers. De ondernemer heeft recht op hulp via de gemeente bij problematische schulden. Een problematische schuld is wanneer de vereiste afbetalingen niet meer maandelijks betaald kunnen worden uit de inkomsten.

Op dit moment zijn er een aantal regelingen via de gemeente geregeld die jou kunnen helpen.

  • De inkomensondersteuning voor zelfstandigen (TOZO 3). Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt;
  • Betalingsregeling/uitstel van betaling gemeentelijke belastingen. Voor de aanslag gemeentelijke belastingen kan een advies op maat gemaakt worden. Uitstel van betaling of een betalingsregeling;
  • De tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit is een tegemoetkoming voor de ondernemer als u minder inkomen (ten minste 25%) heeft als gevolg van de coronamaatregelen, wanneer er problemen zijn met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen.

Maar wat doe je nu als ondernemer wanneer je aanspraak maakt op één of meerdere regeling(en).  Heb je dan gelijk weer inzicht en overzicht? Is het antwoord nee: met het inschakelen van mij in de rol van budgetcoach kunnen we er samen voor zorgen dat je de omgang met geld en de administratie weer op orde krijgt.

Een budgetcoach kijkt samen naar jouw inkomsten en uitgaven en laat zien waar de knelpunten zitten. Terwijl je zelf de verantwoordelijkheid en controle houdt. Daarnaast begeleidt de coach je naar een situatie waarin je weer zelfstandig verder kunt gaan. Ook kan de budgetcoach helpen met overzicht creëren in de schuldenlast en samen berekenen wat acceptabele aflossingsbedragen kunnen zijn voor de schuldeisers.

Het kan lastig zijn om je uitgaven met je inkomsten in balans te brengen. Naast je zakelijke kosten is alles ook verweven met je privé kosten. Iemand wie even over je schouder meekijkt kan verlichting brengen en de motivatie geven om de nodige tijdelijke aanpassingen te maken.